A jelentkezéskor megjelölt díjról és szolgáltatásokról a „Debreceni Klinika Menza Kft.” először hivatalos díjbekérőt állít ki a jelentkező által megadott számlázási címre. Az ellenérték a számlára történő beérkezése után papír formátumú számla kerül kiállításra és postázásra.
Kérjük, hogy a számlázásra vonatkozó rovatot feltétlenül töltse ki, valamint adja meg a kontaktszemély nevét, e-mail címét és telefonszámát, akivel a számlázás ügyében – szükség esetén – a szervezőiroda felveheti a kapcsolatot.
Amennyiben a számlázási rovatot hiányosan tölti ki, megrendelését nem vagy csak függőként áll módunkban elfogadni! A számlázási nevet, címet és e-mail címet kérjük olvashatóan és pontosan megadni!
Számlával kapcsolatos reklamációt kizárólag a számla kézhezvételét követő 8 napon belül fogadunk el. A reklamáció feltétele az indokot tartalmazó kísérőlevél elküldése.
Határidőn túl számlát módosítani, illetve sztornózni nincs lehetőség!
Jelentkezése akkor válik véglegessé, amikor a megrendelt szolgáltatások ellenértéke beérkezett a Szervezőiroda bankszámlájára (természetesen még a rendezvényt megelőzően).


Módosítás, lemondási feltételek

A szolgáltatásokat megrendeljük a regisztráció beérkezte után, ezért lemondást kizárólag írásban (e-mail, levél) tudunk elfogadni!
Regisztrációja kizárólag akkor válik véglegessé, amikor a megrendelt szolgáltatások ellenértéke beérkezik a szervezőiroda bankszámlájára.

Az Ön által közvetlenül megrendelt szállásfoglalás lemondása a szálloda gyakorlata szerint történhet.
A kongresszusi regisztráció megrendelését 2020. augusztus 27-ig mondhatja le térítésmentesen, másnaptól (2020. augusztus 28.) a lemondás ellenére a megrendelt szolgáltatás díjat teljes mértékben meg kell fizetni, függetlenül attól, hogy annak a díját addig befizették-e.
A megrendelt szolgáltatások költségeinek ki nem egyenlítése nem minősül lemondásnak.


Felelősség-és egyéb biztosítás

A rendezvény közzétett részvételi díja nem tartalmaz baleset-, betegség-, poggyász- és felelősségbiztosítási díjat, így a felsorolt események bekövetkezése esetén a szervezőknek nem áll módjukban semmilyen felelősséget vagy kártérítést vállalni.